добри практики / Академия Сипроими 

Академия Сипроими 

Образование • Свободно време и мрежа

Име на организацията, която изпълнява инициативата/проекта 

Consorzio Il Nodo

Държава 

Италия

Ниво на изпълнение 

Местен

Целева група 

Бежанци и търсещи убежище

Повече информация

Visit Website

SDG’s

Резюме на Проекта

Accademia SIPROIMI е експериментална метод на интерактивно преподаване от разстояние замислено от консорциума „Il Nodo“ в общините Катания и Ачиреале, за да се превъзмогне невъзможността за преживяване преподаване присъствено поради извънредната ситуация с Covid19 . Работи чрез интерактивен урок , който уважава различното мислене, поставя фокус върху способности и действа в съответствие с различните езикови умения. Общата цел е дори да се създаде непрекъснатост на обучението от разстояние , благодарение на помощта на експерти, които предават практическа информация чрез уеб камера. 

Резюме на Проекта

Accademia SIPROIMI е създадена, за да осигури метод за съвместно учене, като по този начин действа срещу неудобствата, причинени от разстоянието. Беше необходимо да се намери решение, което не е пасивен урок, а нещо, способно да зачита толерантността на всеки в зависимост от за способността за концентрацията, а също и езиковите умения. Поради тази причина формата на интерактивни уроци, в които експертни техници предаваха практическа информация чрез уеб камера в малки класове се провежда с 10 до 15 души. Съдържанието обхващаше специфични сектори от света на трудовата заетост, като кетъринг, поддръжка и селско стопанство.
За да научат заедно различни концепции, експерти описват често срещани ситуации в неутрални пространства на консорциума, като повреда на електрическото табло или авария в градината. Чрез уеб камерата техниците взаимодействат с бенефициентите, които научават теоретична информация, но получиха практически съвети, за да стигнат до решението заедно, така че заедно да разрешат критичната ситуация

Повече информация

 Как се роди проектът?

Accademia SIPROIMI беше ново преживяване , създадено да отговори на специфичното трябва да не прекъсваме преживяното лаборатории на консорциума Il Nodo поради извънредната ситуация с Covid . 

Елементи, които улесниха изпълнението на проекта

Системата за защита на лицата, получили международна закрила и децата бежанци, предоставена от италианското Министерство на вътрешните работи

Предизвикателства при изпълнението

1.Цифрово разделение (технически проблеми за отдалечената онлайн връзка)

Благодарение на помощта на експерта които работят в консорциума, озпълняващ проекта се преодоляват проблемите с онлайн връзката

2.Насърчаване на участието на жителите на квартала в социалния и демократичен живот.

3. Поддържайте високо вниманието и мотивацията на бенефициентите 

Благодарение на интерактивната форма на уроците

Въздействие върху живота на бежанците или местната общност ?

Проектът позволи да не бъдат прекъсвани учебните часове, остановени преди пандемията, и по този начин осигури високи нива на готовност и мотивация за работа. По същия начин той даде възможност за контакт с експерти извън общностите на консорциума.

Потенциал на добрата практика да бъде повторима ?

Това инициативата може да бъде лесна репликируеми практика в различни контексти за справяне с извънредни ситуации , които създават близки контакти сложно .