Refuin

добри практики / Begripligt hela vägen

Begripligt hela vägen

Образование 

Име на организацията, която изпълнява инициативата/проекта 

Strömsunds комун 

Държава 

Швеция

Ниво на изпълнение 

Национален  

Целева група 

Бежанци 

SDG’s

Резюме на Проекта

Проектът има за цел да направи процеса на миграция по-разбираем за децата, да постигне по-сплотена среда между децата и да подобри процеса на презаселване на бежанци.

Дeцата се чувстват като у дома си в новата среда, без да губят връзка с произхода си. 

Проектът доведе до две методични книги. Книгите са насочени към деца, младежи и родители.

Главни дейности

Екип посреща децата на летището и ги следва през първите две години. Това проследяване включва обаждания за добре дошли, записване в училище, идентифициране и мапинг на знания, дейности и индивидуална подкрепа и т.н. В някои случаи екипът има предимството да се срещне с децата, преди да отпътуват за Швеция. Дейностите също са насочени към семейството на децата и включват групови информационни дейности с родители за това как да бъдеш добър родител в Швеция.

Повече информация

Как се роди проектът?

Когато община Стрьомсунд, в северната част на Швеция, презасели голям брой бежанци от квотата, стана ясно, че децата са съществена част от процеса на интеграция на семействата. Процесът на напускане на дома и държавата и пристигането в напълно нова среда често е не беше разбираемо за децата. 

Въздействие върху живота на бежанците или местната общност?

Децата и техните родители придобиха по-добра представа за процесите; стана ясно, че те са по-способни да се справят с предизвикателствата и че имат повече знания за новата среда в която са попаднали.

Пpоектът създава условия децата да разбират и да се адаптират към всичко, което се случва около тях.