добри практики / Blue Dots

Blue Dots

Предоставяне на информация и предотвратяване на дискриминацията

Име на организацията, която изпълнява инициативата/проекта

ВКБООН, УНИЦЕФ

Държава

България 

и други страни от Централна и Източна Европа

Ниво на изпълнение

Местен

Регионален

Целева група

Бежанци – бежанци от Украйна (притежатели на временна закрила)

SDG’s

Резюме на Проекта:

Създадени съвместно от УНИЦЕФ и ВКБООН заедно с местните власти и партньори, „Сините точки“ са центрове за подкрепа, които предоставят на децата и семействата важна информация и услуги. Центровете Blue Dot предоставят на бежанците важна информация и практическа подкрепа, за да им помогнат.

Те идентифицират и регистрират деца, които пътуват сами, и ги свързват със службите за закрила, а също така предлагат услуги за насочване на жени, включително преживели насилие, основано на пола. За децата хъбовете Blue Dot осигуряват безопасно, приветливо място за почивка, игра и просто да бъдат деца във време, когато техният свят внезапно се е променил и сега са в паника и те са изправени пред травмата от напускането на семейството, приятелите и всичко познато.

Главни дейности

Бюра за информация и съвети , където семействата в могат да научат за подкрепата и услугите, които са на разположение на тях като бежанци, включително от приемащи страни, хуманитарни организации, организации на гражданското общество и други.

Семействата също са запознати с правата си съгласно международното хуманитарно право. Пространства, подходящи за деца , позволяващи на децата да си починат, да играят и да се възползват от структурирани дейности и психосоциална подкрепа от обучен персонал, с отделни пространства/дейности за малки деца и юноши, за да отговорят на техните уникални нужди.

Услуги за събиране на семейства за възстановяване и поддържане на контакт между членовете на семейството и гарантиране на безопасността на децата. Тези услуги също така предоставят информация как най-добре да се предотврати разделянето на семействата, които пътуват заедно.

Консултиране и психосоциална подкрепа както за деца, така и за родители, които може да са изправени пред значителна травма и стрес от своите преживявания.

Психолози, социални работници и други обучени специалисти са на разположение, за да идентифицират деца, които може да се нуждаят от допълнителна подкрепа, особено непридружени или разделени деца.

Услуги за препращане за свързване на бежанци, които са претърпели насилие или имат здравословни проблеми и други обстоятелства, които изискват специализирана подкрепа.

Сините точки също така позволяват да се идентифицират уязвимите деца и жени и да ги насочат към специализирани услуги. Уязвимите могат да включват семейства, самотни майки или деца в риск, като непридружени деца, такива с увреждания или заболявания, случаи на предполагаем трафик и оцелели от сексуално или основано на пола насилие.

Безопасни места за спане , където хората със специфични нужди могат да починат за кратко време или да бъдат насочени към по-дългосрочно спешно настаняване.

Спешни артикули (като дрехи, хигиенни артикули, одеяла) за силно уязвими деца и жени, включително деца с увреждания.

Повече информация

Как се роди проектът?

Инициативата е отговор на спешната реакция на разселването в Украйна.

От края на февруари 2022 г. принудителното разселване се появи в цяла Европа. Повече от 7,6 милиона бежанци от Украйна са регистрирани в цяла Европа, а до края на май. До 20 март около една пета от жителите на страната са напуснали домовете си в Украйна. Жените и децата са 90% от украинските бежанци. До 24 март 2022 г. повече от половината от всички деца в Украйна са напуснали домовете си, като една четвърт от тях са напуснали страната заедно. В резултат на конфликта в Украйна това е най-голямата бежанска криза в Европа след Втората световна война.

Този контекст изисква спешна реакция от страна на организациите, работещи в областта на въпросите на бежанците и убежището. Практиката е резултат от развитите дълготрайни партньорства през годините, които позволяват на организациите да работят заедно за по-добра хуманитарна реакция – както в спешен контекст, така и в нормален оперативен режим.

Този проект/програма може ли да се възпроизвежда и/или мащабира?


Всички услуги на едно място при спешни случаи – при масово навлизане на хора в следствие на спешна ситуация.