добри практики / ComParte

ComParte

Предоставяне на информация и предотвратяване на дискриминацията

Име на организацията, която изпълнява инициативата/проекта 

ComParte – Fundação Maria Rosa

Държава 

Португалия

Ниво на изпълнение 

Местен 

Целева група 

Бежанци и търсещи убежище

Повече информация

www.comparte.pt

SDG’s

Резюме на Проекта

ComParte е национална инициатива на Фондация Мария Роза, която има за цел създаване на среда, в който бежанците и търсещите закрила могат да участват в процесите на вземане на решения, които ги засягат, като допринасят за проектирането на услуги и обществени политики.

От 2016 г. ComParte (в областта на интеграцията) вече е включила 539 бежанци/търсещи закрила, 86 лица, вземащи решения, и 568 специалисти.

Главни дейности

  • Диагностика с участие: Консултативни сесии с бежанци/търсещи закрила, за да разберат, според техния опит като потребители на интеграционната система в Португалия, какво върви добре и трябва да се поддържа и какво не върви и трябва да се трансформира; колекция от препоръки за подобряване на системата.
  • Срещи между бежанци/търсещи убежище и лица, вземащи решения, и професионалисти: Срещи, с посредничеството на ComParte , в които самите бежанци споделят своя опит и препоръки директно с лица, вземащи решения, и професионалисти
  • Моменти на сътрудничество и съвместно изграждане: Работни срещи, с посредничеството на ComParte , в които бежанци, лица, вземащи решения и професионалисти, работят заедно за съвместно проектиране на решения (мерки, планове, програми) за интеграционната система.

Повече информация

 Как се роди проектът?

ComParte вече работи в областта на образованието и младежта, като се фокусира върху гражданското участие. Когато броят на бежанците, пристигащи в Португалия, се увеличи драстично поради войната в Сирия, ComParte разговаря с някои бежанци, живеещи в Португалия, и разбра, че отварянето на нова зона би било много уместно и необходимо за подобряване на интеграцията на бежанците в Португалия. 

Въздействие върху живота на бежанците или местната общност ?

По-ефективна система за интеграция: Допринасяне чрез опита на бежанците и разработване на препоръки за интеграционната система в Португалия. Системата става по-ефективна, което води до по-добра интеграция на бежанците (тези които са вече в страната или други пристигащи).

Експери и бежанци: Експерти оценяват като специалисти по темата заедно с бежанците и техния опит в системата за интеграция, разбирайки, че тяхната роля в обществото надхвърля системата за интеграция. Бежанците могат да имат въздействие, което трансформира приемащата държава държава.

Чувство за принадлежност: Тъй като бежанците нямат право да гласуват, чрез тази практика те могат да изразят своето менение така, че да допринасят за функционирането на обществото, упражнявайки своите права и задължения за участие – като всички граждани. По този начин те повишават чувството си за принадлежност.

Възможност за реципрочност: Като участват, те чувстват, че връщат подкрепата, която получават на португалското общество. Те се чувстват по-голяма принадлежност към държавата и се въ не само на обществото, което ги посрещна, но и като законен гражданин.

Потенциал на добрата практика да бъде повторима ?

Методологията на ComParte има потенциал да бъде възпроизведена в други територии. В момента се тества в 8 територии извън територията на Португалия, в рамките на проекта EMBRACE (финансиран от AMIF), а именно Франция (Est Ensemble), Италия (Милано, Прато и Палермо), Белгия (Мехелен), Словения (Марибор , Любляна), Гърция (Янина).