добри практики / Gnistan

Gnistan

Свободно време и мрежа

Име на организацията, която изпълнява инициативата/проекта 

The RockinPots 

Държава 

Швеция

Ниво на изпълнение 

Национален 

Целева група 

Бежанци и търсещи убежище

Повече информация

www.therockinpots.se

SDG’s

.

Резюме на Проекта

Gnistan е фонд, където хората могат да кандидатстват за пари за своите идеи, лесно, без бюрокрация. Фондът подкрепя идеи, които имат за цел да обединят хора от различен произход. Хора или асоциации, които искат да организират дейности, които насърчават интеграцията и социалното сближаване, могат да кандидатстват за максимум 15 000 kr ( шведски крони ). 

Фондът cе финансира и от частни дарения и различни видове спонсори като компании, музикални изпълнители и др.

Главни дейности

Основната дейност е да финансира различни инициативи, които насърчават интеграцията и социалното сближаване в обществото. Както частни лица, така и сдружения могат да кандидатстват и да получат пари в рамките на няколко дни. 

Повече информация

Как се роди проектът?

Идеята за създаване на фонд се заражда през 2014 г., след като инициаторът посещава център за търсещи убежище и разбира колко самотни са хората, търсещи убежище. Той създаде хор в центъра и мобилизира шведски хора да се присъединят към него и да пеят с търсещите закрила и бежанците за няколко часа седмично в центъра. По-късно се стартира фонда за насърчаване на бежанците и шведите осъществявайки срещи в различни платформи.

Предизвикателства при изпълнението

1. Трудно намиране на спонсори в началния етап.

Сътрудничеството с някои шведски звезди отваря много врати и дава на инициаторите по-голяма платформа, която помогна на фонда да получи все повече и повече спонсори от частния сектор..

Въздействие върху живота на бежанците или местната общност?

Инициативата помогна на много бежанци да напуснат изолацията и да станат част от различни общности. Включването им в различни дейности е укрепило психичното им здраве и им е помогнало да се чувстват като у дома си в квартала.