Иновативен инструмент за приобщаване на бежанци.

Refu‘In

Ние сме изследователски проект, координиран от CRESCER* от Португалия и разработен в партньорство с други четири организации:

*CRESCER е организация с нестопанска цел, основана през 2001 г. и нейната основна цел е да достигне до другите, да насърчава здравето и намаляването на вредите и да подкрепя хора в ситуации на уязвимост чрез проекти за интервенция в общността.

Нашият процес

Количествени и качествени изследователски инструменти бяха разработени от консорциума и бяха популяризирани моменти на консултации с целевата публика, професионалисти, които работят с тези групи и други различни заинтересовани страни:

0

Въпросници

Количествените данни бяха събрани с помощта на въпросници, които бяха раздадени на бежанци, търсещи убежище и професионалисти, които работят с тези целеви групи. Общо 511 въпросника бяха попълнени от бенефициенти и 306 от професионалисти.
0

Фокус групи

За да събере качествени данни, свързани с интеграцията на бежанци и търсещи убежище, всяка институция събра 3 фокус групи: една само с бенефициенти, една само с професионалисти и трета с двете извадки.
0

Национални форуми

По време на Националните форуми бяха представени добри практики от поканени заинтересовани страни, работещи с целевата група. Португалия, България и Швеция организираха по 1 форум. Италия насърчава 3 национални форума.
0

Добри практики

Бяха събрани по време на проекта. Тези добри практики са свързани с 6 основни категории: жилище, свободно време, заетост, образование, здравеопазване и предоставяне на информация и предотвратяване на дискриминацията. За комплекта инструменти избрахме 24 практики.

Отзиви

Първата година в Португалия беше много трудна и искахме да заминем. След пристигането на MEERU екипът ни помогна с всички аспекти на живота тук: с документите, подкрепи ни психологически, обади ни се, разговаря с нас... Затова останахме в Португалия.

Участник с придружител by MERUU APROXIMA

Научих български чрез менторска програма на Каритас, която свързваше българи с бежанци и имахме срещи веднъж седмично. Като бежанец намирането на възможности за свързване с българи може да бъде наистина трудно, така че тези редовни срещи бяха наистина полезни, но това не се случва наведнъж.

MJ from Syria Бежанец в България - Собственик на малък бизнес в София

Този проект е като курс по селско стопанство, но е дори повече, защото ние учим занаят, но го правим заедно. Всеки от нас идва от различна страна, така че един дава идея, друг дава друга и така стигаме до най-добрата идея, до това, което е добро за нас. За мен този проект е много интересен, това е нещо ново.

Taraq, 19 години (Бангладеш) Придружен от PermaCulture

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОДОБРЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО, КОЕТО ОТРАЖАВА ВЪЗГЛЕДИТЕ САМО НА АВТОРИТЕ И КОМИСИЯТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ДЪРЖИ ОТГОВОРНА ЗА КАКВОТО И ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ТАМ.