добри практики / Inkludering

Inkludering

Свободно време и мрежа

Име на организацията, която изпълнява инициативата/проекта 

Skellefteå , Kultur och fritidskontoret включително 

Държава 

Швеция

Ниво на изпълнение 

Местен 

Целева група 

Бежанци 

SDG’s

     

Резюме на Проекта

Община Шелефтео организира свободното време за новозаселени бежанци в Шелефтео .

Това са дейности за мъже, жени, деца и пенсионери. Дейностите се базират на местните условия. Благодарение на добрата зима много от дейностите са свързани със сняг. Един от ключовите фактори е да образованието, чрез което бежанците могат да станат водещи на дейностите.

Главни дейности

Инициативата е родена за развитие на интеграцията в община Шелефтео . Когато става ясно, че целевата група няма същите условия като другите, община Шелефтео наема група хора, за да разработят модел за увеличаване на участието в различни дейности. Целта е да се дадат на целевата група същите умения като другите, така че да могат да посещават смесени класове след участие в определени интеграционни дейности. 

Повече информация

Как се роди проектът?

Инициативата е родена за развитие на интеграцията в община Шелефтео . Когато става ясно, че целевата група няма същите условия като другите, община Шелефтео наема група хора, за да разработят модел за увеличаване на участието в различни дейности. Целта е да се дадат на целевата група същите умения като другите, така че да могат да посещават смесени класове след участие в определени интеграционни дейности. 

Предизвикателства при изпълнението

1. Логистиката

Организирайте дейности, които позволяват на много хора да участват. Избират се дейности в квартала , където живеят много от целевата група. Използват се местните условия. 

2. Родителите не искат децата им да участват в дейности 

Медиатори се свързват с родителите за обсъждане на техните проблеми свързани с нежеланието за участие  на децата в дейностите. 

3. Достигне до жени и момичета и тяхното включване в дейнсоти 

Медиаторите работят в училищата, посещават часовете, работят с мрежата 

Въздействие върху живота на бежанците или местната общност?


Плуването е основно умение, важно за личната безопасност. Тогава другите дейности също насърчават контакта, самочувствието и работата в мрежа. Въздействието се усеща и в развитието на езиковите умения.