добри практики / Менторска програма

Менторска програма

Свободно време и мрежа

Име на организацията, която изпълнява инициативата/проекта 

Caritas Sofia

Държава 

България 

Проект Дати

2016 – Нататък

Ниво на изпълнение 

Местен

Целева група 

Бежанци и търсещи убежище и мигранти

SDG’s

Резюме на Проекта

Менторската програма се изпълнени от Центъра за социална рехабилитация и интеграция на бежанци„ Каритас София“. Инициативата спомага да се насърчавам на комуникация на хората с предоставена международни закрила с местните граждани, които спомагат за тяхтната интеграция в български общество . Програма съществува от 2016 г. като се превръща в утвърдена практика, помагайки на лицата, получили международна закрила и останали в София . Бежанците, новопристигнали в непозната среда, имат нужда от някой, който да им помогне – приятел и/или партньор, с когото да споделят проблемите си, да практикуват български език и да прекарват времето си в компанията на местен човек.

Основни дейности

Менторите преминават през обучение в началото на програмата, където научават основите на менторството, ефективната комуникация, целите на програмата , как да преподават български чрез разговор и включване в подходящи културни събития.

Повече информация

Въздействие върху живота на бежанците или местната общност?


Менторската програма на Каритас помага на две групи хора да сбъднат мечтите си, изграждайки мост към своите светове, надежди и желание да покажат най-доброто от себе си, премахвайки въображаемите бариери от предразсъдъци и страхове.