добри практики / NAD, nätverk, aktivitet, delaktighet

NAD, nätverk , aktivitet , delaktighet

Свободно време и мрежа

Име на организацията, която изпълнява инициативата/проекта 

NAD

Държава 

Швеция

Ниво на изпълнение 

Regional

Целева група 

Бежанци 

SDG’s

   

Резюме на Проекта

Това е партньорство между Шведската агенция по заетостта, общини от региона Сконе и различни неправителствени организации. Партньорството има за цел да помогне на бежанците да намерят социални контакти, занимания за свободното време и да подобрят здравето си. Повечето от дейностите се координират чрез партньорството и улесняват бежанците да получат необходимата им помощ, без да са задължени да влизат в контакт с различни участници. 

Главни дейности

Всички бежанци са включени в 2-годишна програма за установяване, организирана от агенцията по заетостта. Програмата включва клас по културно ориентиране, езиков курс и стаж. Основната дейност в проекта е добавяне на дейности за свободното време към щатното разписание. Това изисква тясно сътрудничество между агенцията по заетостта, общините и неправителствените организации.

Повече информация

Как се роди проектът?

Ясно е, че дейността в свободното време допринася за благосъстоянието, за създаването на междуличностни отношения и за развитието на езиковите умения. Целевата група не участва в различни дейности в същата степен, както останалата част от населението. Именно в този контекст различни партньори намериха за необходимо да си сътрудничат, за да улеснят включването на целевата група в обществото. 

Предизвикателства при изпълнението

1. Трудности при намирането на същата стратегия за сътрудничество. 

Партньорите се опитват да провеждат редовни срещи и се опитват да разберат ситуацията на другия. 

Въздействие върху живота на бежанците или местната общност?

Ключов фактор за този проект е сътрудничеството между агенцията по заетостта, НПО и общината.  

Проектът подобри условията на живот на целевата група по отношение на здравето, езиковите умения и междуличностните отношения.