добри практики / PermaCulture: Semi di integrazione

Perma Culture:
semi di integrazione

Заетост

Име на организацията, която изпълнява инициативата/проекта 

Consorzio Il Nodo

Държава 

Италия  

Ниво на изпълнение 

Местен 

Целева група   

Бежанци и търсещи убежище

Повече информация

Facebook

Youtube

SDG’s

Резюме на Проекта

PermaCultura е професионална лаборатория, която обединява бежанци, търсещи закрила, непридружени непълнолетни чужденци и млади безработни италиански дипломанти в клас от 15 души. Заедно тези различни хора работят върху малка теоретична част върху основите на работата и пермакултурата и по-широка практическа част от пермакултурата в градината. Общата цел е да се предадат инструментите на полезна професия и да се доближат бенефициентите до устойчивото планиране на територията. 

Главни дейности

PermaCulture е професионализираща лаборатория, замислена от консорциума Il Nodo, с цел създаване на трансверсални умения, които могат да позволят на бенефициентите да се справят успешно с работни места и да могат да бъдат наети. Семинарът се провежда в класове от 15 души, съставени от бежанци, търсещи закрила, непридружени непълнолетни чужденци и млади безработни италиански младежи, за да се даде възможност на различни култури да влязат в контакт и да учат заедно. Лабораторията е разделена на две части, една теоретична и една практическа. Теоретичната част е с продължителност 40 часа, по време на които експерти техници предоставят информация за работата: представяне на фиша за заплати, устройствата за безопасност, договорите, как да се занимавате със самостоятелно предприемачество, да можете да общувате и разбирате в полето на работа.
Практическата част се провежда в градина, стара изоставена розова градина, която е трансформирана и възстановена от бенефициентите чрез пермакултурната техника. Всъщност целта е не само да се преподава полезна професия, която може да се извършва в други контексти извън общностите на консорциума, но и да се доближат бенефициентите до техниките за устойчиво териториално планиране. По този начин в защитена среда бенефициентите могат да научат първите елементарни техники на пермакултурата, да работят заедно, да усъвършенстват и да научат трансверсални умения, които да бъдат използвани в нови области. Лабораторията се превръща в истинска експериментална фаза, която преминава от ограмотяване до професионално обучение, до което бенефициентите имат достъп с вече усвоени умения и с добро ниво на самоефективност. 

Повече информация

Как се роди проектът?

PermaCulture е ново изживяване. Това идва от необходимостта да се преработи класическото обучение, предлагано от сицилианския регион на бежанците и търсещите убежище. Често този вид обучение не отговаря на нуждите на бенефициентите, тъй като е твърде широко като съдържание и бенефициентите не могат да го следват. В допълнение, времето на класическото обучение надвишава това на приемане в общността и бенефициентите не могат да достигнат края на курса на обучение. 

Предизвикателства при изпълнението

. Намиране на терен за осъществяване на дейностите

Земята беше предложена от религиозна конгрегация

2. Поддържане на високо ниво на концентрация и теоретично обучение 

Чрез промяна на броя на теоретичните часове и въвеждане на практически пермакултурни лаборатории 

Въздействие върху живота на бежанците или местната общност ?

Въздействие върху живота на бежанците или местната общност

Въздействие върху живота на бежанците или местната общност ?

Въздействие върху живота на бежанците или местната общност

Въздействие върху живота на бежанците или местната общност

"Този проект е като курс по селско стопанство, но е дори повече, защото ние учим занаят, но го правим заедно. Всеки от нас идва от различна страна, така че един дава идея, друг дава друга и така стигаме до най-добрата идея, до това, което е добро за нас. За мен този проект е много интересен, това е нещо ново. В толкова различни хора в група като всеки знае нещо. Ако някой не знае нещо, може да намери някой, който да му помогне. Натрупахме опит и можем да го използваме добре в бъдеще. "
Taraq
19 години (Бангладеш)