добри практики / LAR

LAR

Жилище

Име на организацията, която изпълнява инициативата/проекта

Associação de Apoio à Inclusão de Imigrantes e Refugiados

Държава

Португалия

Ниво на изпълнение

Местен

Целева група

Бежанци

SDG’s

11

Резюме на Проекта

LAR е отговор от втора линия за интегриране на хора, които са завършили 18 или 24 месечните програми за прием. Проектът се стреми да подбере семейства пт селски райони и/или хора, които имат отношение към мигрантите и бежанците, като ги интегрира в села във вътрешността на страната, които са изложени на риск от обезлюдяване. LAR осигурява на защитените семейства дом и всички членове на семейството в тяхната професионална, образователна и социално-културна интеграция.

Главни дейности

Инициативата предлага поетапен прием, фокусиран предимно върху социокултурната интеграция в местната среда, близо до общността и провинцията. За тази цел се създават множество дейности и проекти, за

да се улесни това сближаване, като например дейности, свързани с междукултурността и между поколенията.

Инициативата също поставя акцент върху „по-старите “ жители на селските райони. Чрез проекта се предоставя психосоциална подкрепа на местните общности и да насърчим активния живот в напреднала възраст.

Създават се селскостопански проекти, който осигуряват на един член от всяко семейство незабавно намиране на работа, за да започнат своето бъдеще в земята на страната домакин.

Това е проект за възстановяване на околната среда, който включва част от производството на зеленчуци и други диференцирани продукти, като шафран, годжи и касис. Те ще се произвеждат в режим на интегрирано производство и ще се продават на местни пазари и големи търговски обекти. Проектът предвижда, освен селскостопанска продукция, зона за залесяване на местни дървета в района и други овощни дървета. В развитието на проекта възнамеряваме да включим общността и по този начин да насърчим дейностите по екологично образование.

В същото време, когато този селскостопански проект се изпълнява, LAR ще съпътства навлизането на пазара на труда на други членове на семействота бежанци, като ги подкрепя по време на процеса на включване в пазара на труда.