Toolkit

Инструментариумът ще събере всички проекти, избрани като примери за добри практики в приемането и включването на търсещи убежище и бежанци в областта на жилищното настаняване, здравеопазването, образованието, заетостта и гражданството и дискриминацията.

Той също така ще бъде съставен от ръководство за професионалисти, работещи с търсещи убежище и бежанци, с цел да улесни възпроизвеждането на проектите, представени като добри практики. Следователно това ще бъде инструмент, насочен към всеки, който има за цел да получи представа как да подпомогне интеграцията на бежанци и търсещи убежище в съответните им приемащи страни.

#добри практики