добри практики / Yalla Trappan

Yalla Trappan

Заетост 

Име на организацията, която изпълнява инициативата/проекта 

Yalla Trappan

Държава 

Швеция

Ниво на изпълнение 

Местни и национални

Целева група 

Бежанци и търсещи убежище

Повече информация

www.yallatrappan.com

SDG’s

Резюме на Проекта

Yalla Trappan е социално предприятие за трудова интеграция и женски кооператив, който се управлява от сдружение с нестопанска цел в Rosengård в Малмьо. Целта на Yalla Trappan e да създаде работни места и да увеличи финансовата независимост за жените имигранти, които са далеч от пазара на труда . В момента Yalla Trappan наема 50 души и приема стажанти за въвеждане в работа в три области на дейност: Кафенета и кетъринг услуги ; Шивашко ателие ; Почистване и конферентни услуги .

Главни дейности

Yalla Trappan е социално предприятие за трудова интеграция и женски кооператив, който се управлява от сдружение с нестопанска цел в Rosengård в Малмьо. Целта на Yalla Trappan e да създаде работни места и да увеличи финансовата независимост за жените имигранти, които са далеч от пазара на труда . В момента Yalla Trappan наема 50 души и приема стажанти за въвеждане в работа в три области на дейност: Кафенета и кетъринг услуги ; Шивашко ателие ; Почистване и конферентни услуги .

Повече информация

 Как се роди проектът?

Инициативата стартира през 2009 г. за овластяване на безработни жени мигранти от квартал Rosengård в град Малмьо. Повечето от тях бяха домакини, ниско образовани и имаха езикова бариера, която не им позволяваше да си намерят работа на редовния пазар на труда. Повече от 50 жени имигранти вече имат работа и повече от 120 жени са преминали своя стаж в организацията. 

Предизвикателства при изпълнението

1. Повече жени, които се нуждаят от работа, отколкото инициативата може да предложи. 

Търсят се повече партньорства както с частния, така и с публичния сектор, за да създадат повече работни места. 

2. Въздействие върху живота на бежанците или местната общност

Жените, които работят или стажуват в социалното предприятие, чувстват, че тяхната увереност и устойчивост са се повишили. Те могат да печелят изкарват пари, да плащат сметките си и да теглят банков заем. Според тях психическото им здраве е значително подобрено и са пример за подражание за другите жени в квартала и общността .

Потенциал на добрата практика да бъде повторима

Инициативата показа, че социалните предприятия играят огромна роля, когато става дума за подпомагане на хора, които имат затруднения да навлязат на редовния пазар на труда. Yalla Trappan вече отвори офиси и в други квартали на град Малмьо. Концепцията вече е разпространена в повече от 45 общини.