Bra Praxis / Accademia Siproimi

Accademia Siproimi

Utbildning • Fritid och nätverk

Namn på den organisation som genomför initiativet/projektet

Konsortium il Nodo

Land

Italien  

Genomförandenivå

Lokalt

Target Group

Flyktingar och Asylsökande

Mer Information

Visit Website

SDG’s

Översikt över Projektet

Accademia SIPROIMI är en experimentell metod för interaktiv distansundervisning som utformats av ”Il Nodo” -konsortiet i kommunerna Catania och Acireale för att möta omöjligheten av en erfarenhetsundervisning i närvaro på grund av situationen med Covid 19. Det fungerar genom en interaktiv handledning som respekterar de olika koncentrationsförmågorna och agerar i enlighet med de olika språkkunskaperna. Huvudsyftet är att skapa kontinuitet i lärandet även på avstånd tack vare hjälp av experttekniker som överför praktisk information via webbkamera.

Huvudsakliga Aktiviteter

Accademia SIPROIMI skapades för att säkerställa en metod för att lära sig tillsammans och därmed agera mot de problem som orsakades av avstånd. Det var nödvändigt att hitta en lösning som inte var en passiv handledning, men något som kunde respektera allas tolerans för koncentration och även språkkunskaper. Av denna anledning tog det form av interaktiv handledning, där sakkunniga överförde praktisk information via webbkamera i små klasser på 10 till 15 personer. Innehållet omfattade specifika områden av arbetslivet, såsom catering, underhåll och jordbruk.
För att lära sig olika begrepp tillsammans skildrades vanliga situationer av de professionella i neutrala utrymmen, så som skador på den elektriska panelen eller en nödsituation i trädgården. Via webbkameran interagerade de professionella med målgruppen som lärde sig teoretisk information men fick praktiska råd för att komma fram till lösningen tillsammans, för att lösa den kritiska situationen.

Mer information

Hur föddes projektet?

Accademia SIPROIMI var en ny upplevelse, skapad för att svara på det specifika behovet av att inte avbryta erfarenhetslaboratorierna i Il Nodo-konsortiet på grund av Covid-nödsituationen.

Faktorer som underlättade genomförandet av projektet

Skyddssystemet för personer som beviljats internationellt skydd och för ensamkommande utländska underåriga som tillhandahålls av italienska Ministro degli Interni

Utmaningar i genomförandet  

1. Digital klyfta (tekniska problem för fjärranslutningar)

Tack vare hjälp från sakkunniga om arbetar på konsortiet

2. Främja deltagandet av invånarna i grannskapet i det sociala och demokratiska livet.

3. Behålla målgruppens uppmärksamhet och motivation

Tack vare den interaktiva formen av handledningarna.

Påverkan på flyktingar eller lokala samhällsliv ?

Projektet har gjort det möjligt att avbryta de inlärningskurser som skapades före pandemin och därmed säkerställt den höga beredskapen och motivationen att arbeta. På samma sätt möjliggjorde det kontakt med professionella utanför konsortiesamhällena.

Den goda praxisens potential kan appliceras ?


Detta initiativ kan vara lätt att applicera i olika sammanhang för att hantera nödsituationer som gör fysiska kontakter inte kan lösa på ett enkelt sätt.