Refuin

Bra Praxis / Begripligt hela vägen

Begripligt hela vägen

Utbildning

Namn på organisationen som implementerade initiativet/projektet 

Strömsunds kommun

Land

Sverige

Nivå av implementation 

Nationellt

Target Group

  Flyktingar

SDG’s

Överblick av Projektet

Projektet syftar till att göra migrationsprocessen mer begriplig för barn, att göra den sammanhållen för dem och att förbättra vidarebosättningen. Barnen får känna sig hemma i sitt nya sammanhang utan att tappa kontakten med sitt ursprung.

Projektet resulterade i två metodböcker. 

Böckerna vänder sig till barn, unga och föräldrar.

Huvudsakliga Aktiviteter

Ett team träffar barnen på flygplatsen och följer dem under de första två åren. I denna uppföljning ingår välkomstsamtal, skolinskrivning, kunskapskartläggning, aktiviteter och individuellt stöd etc. I vissa fall har teamet nytta av att träffa barnen innan de reser till Sverige. Aktiviteterna vänder sig även till barnets familj och omfattar gruppinformationsaktiviteter med föräldrar om hur man är en bra förälder i Sverige. –

Mer information

Hur föddes projektet?

När Strömsunds kommun i norra Sverige vidarebosatte ett stort antal kvotflyktingar stod det klart att barnen inte var en naturlig del av integrationsprocessen. Processen att lämna ett hem och börja om i ett helt nytt sammanhang var inte förståeligt för barnen.

Inverkan på flyktingar eller det lokala samhället?

Barnen och deras föräldrar fick en bättre förståelse för processerna; det blev uppenbart att de bättre klarade utmaningarna och att de hade mer kunskap om sitt nya sammanhang.

Projektet ger förutsättningar för barnen att förstå och anpassa sig till allt som händer omkring dem.