Bra Praxis / Gnistan

Gnistan

Fritid och Nätverk 

Namn på den organisation som genomför initiativet/projektet

The RockinPots 

Land

Sverige

Genomförandenivå

Nationellt

Target Group

Flyktingar och Asylsökande

Mer Information

www.therockinpots.se

SDG’s

.

Översikt över Projektet

Gnistan är en fond där människor enkelt kan ansöka om pengar för sina idéer utan byråkrati. Fonden stöder idéer som syftar till att få människor med olika bakgrund att mötas. Personer eller föreningar som vill anordna aktiviteter som främjar integration och social sammanhållning kan ansöka om max 15000 kr .

Fonden finansieras också av privata donationer och olika typer av sponsorer som företag, musikartister etc.

Huvudsakliga Aktiviteter

Huvudaktiviteten är att finansiera olika initiativ som främjar integration och social sammanhållning i samhället. Både privatpersoner och föreningar kan ansöka och få pengar inom några dagar.

Mer Information

Hur Föddes Projektet?

Idén om att skapa en fond startade 2014 efter att initiativtagarna besökte en flyktingförläggning för asylsökande och insåg hur stor ensamheten var för asylsökande. En kör startades i centrum av Östersund. Initiativtagarna uppmanade svenskar att sjunga med asylsökande ett par timmar i veckan. Efter detta startades fonden för att uppmuntra flyktingar och svenskar att mötas på olika plattformar, i andra sammanhang på samma lättsamma och otvungna sätt.

Utmaningar I Genomförandet

1. Det var svårt att hitta sponsorer i början.

Samarbetet med några svenska stjärnor öppnade många dörrar och gav initiativtagarna en större plattform som hjälpte fonden att få fler och fler sponsorer från den privata sektorn.

Påverkan på flyktingar eller lokalsamhällen?

Initiativet har hjälpt många flyktingar att lämna utanförskapet och bli en del av olika samhällen. Deras inkludering i olika aktiviteter har stärkt deras mentala hälsa och hjälpt dem att känna sig hemma i de områden där de bor.