Bra Praxis / Go4DiGreen

Go4DiGreen

Sysselsättning

Namn på den organisation som genomför initiativet/projektet

Blickpunkt Identitaet

Land

Bulgarien, Österrike, Tyskland, Frankrike, Belgien

Genomförandenivå

Internationellt

Target Group

Flyktingar

Mer Information

go4-green-business.eu

SDG’s

Översikt över Projektet

Go4DiGREEN digital sysselsättningsutbildning syftar till att förbättra situationen för europeiska flyktingar genom att förbättra den digitala och entreprenörskompetensen hos denna målgrupp på ett mätbart och hållbart sätt. Go4DiGREEN är ett innovativt och snabbt svar på det förändrade operativa sammanhanget på grund av pandemin och klimatförändringarna som två huvudfaktorer för det krympande humanitära utrymmet. Projektet går bortom befintliga lösningsmekanismer för att hantera humanitära utmaningar och integrera människor som har tvingats fly från sina hem. Go4DiGREEN flyttar fokus från grundläggande ekonomisk integration till flyktingars egenmakt, där de kommer att kunna förverkliga sin potential och bidra till lokal ekonomisk och grön utveckling som entreprenörer. Go4DiGreen är utöver projektets europeiska dimension en innovation som har potential att appliceras runt om i världen, där dess inverkan kommer att multipliceras. Go4DiGreen representerar en ekonomi som fungerar för människor, resurser som passar den digitala tidsåldern och främjandet av företagande för flyktingar som ett starkare och motståndskraftigt svar på de senaste humanitära frågorna.

Huvudsakliga Aktiviteter

Projektets kärnkomponenter bygger på ett människocentrerat tillvägagångssätt med tonvikt på tillgänglighet och kapacitetsuppbyggnad:

1) Design Thinking :

Digitala riktlinjer för att stärka potentiella gröna entreprenörer för målgruppen yrkesutbildare.

2) Ett certifieringssystem :

Europeisk grön entreprenör för målgrupperna företagare och yrkesutbildare – ”ECQA Certified Refugee Entrepreneurship Trainer in Green Economy”.

3) Tillgängliga läromedel :

För att bli certifierad europeisk grön entreprenör – ”ECQA Certified European Green Entrepreneur” målgruppen flyktingar och migranter samt för personer som behöver digitala färdigheter och kvalifikationer som företagare i den gröna ekonomin.

4) En digital yrkesutbildningsplattform

Grön företagare för flyktingar och migranter samt för personer som vill förvärva digitala färdigheter och kvalifikationer som företagare i grön ekonomi.

Den förväntade effekten är att göra flyktingar rustade för att bli europeiska gröna entreprenörer så att de kan bidra till målen i den gröna överrenskommelsen: Europa behöver en ren och cirkulär ekonomi med mer återvinning, hållbar och intelligent mobilitet och grönare produkter i våra butiker.

Mer information

Hur föddes projektet?

Covid-19-pandemin har gjort situationen ännu mer dramatisk, särskilt när det gäller påtvingad migration. Flyktingar är en av de mest utsatta grupperna i det europeiska samhället. De påverkas ännu mer av pandemins konsekvenser än majoritetsbefolkningen och det finns för närvarande inga utsikter till en förbättring av situationen. Ackreditering eller erkännande av deras yrkesutbildning är ofta ytterligare ett hinder för utövandet av ett yrke som motsvarar deras kvalifikationer och en meningsfull integration i samhället. Å andra sidan har flyktingar en enorm potential att bidra till samhället och till de ambitiösa målen i EU:s gröna överenskommelse. De har en viktig roll att spela när det gäller att driva omställningen till klimatneutralitet framåt och skulle kunna bli klimatdiplomater i tredjeländer.

Element som underlättade genomförandet av projektet

Utbildningsmodulerna och Go4DiGreen öppna online-inlärningsplattform är nära kopplade. Utbildningsmodulerna levereras online via en användarvänlig Open Online Learning Platform utan inloggning eller registrering. Modulerna är baserade på ECQA-kompetenskartan för certifierade gröna entreprenörer och är indelade i följande tre områden: Utveckla din gröna affärsidé, planera din gröna verksamhet, förverkliga din gröna verksamhet. Det kommer att finnas 15 moduler, enkla att följa innehåll som innehåller text och video.

Påverkan på flyktingar eller lokala samhällsliv

För flyktingar kan grönt entreprenörskap i en digital ekonomi bli en av få möjligheter att försörja sig i EU, utan social välfärd. Arbetsmarknadstjänster i alla partnerländer kämpar med det överväldigande antalet arbetslösa på grund av Covid-19. De har ingenting att erbjuda de många arbetslösa flyktingar som nästan inte har någon chans att få ett nytt jobb. År 2021 kommer situationen att bli ännu mer dramatisk, då många stora och små företag kommer att gå i konkurs utan det nationella Covid-19-stödet. Flyktingars tillgång till digital yrkesutbildning för grönt företagande kommer att främja integration och ekonomisk egenmakt

Den goda praxisens potential kan appliceras

I @Go4DiGREEN@ innebär innovativa metoder i en digital tidsålder nya sätt att förvärva och tillämpa digital kompetens för dem som behöver den mest: Digitala och entreprenöriellas färdigheter och kompetens för den utsatta och missgynnade gruppen av migranter.