Ett innovativt verktyg för inkludering av flyktingar.

Refu‘In

Vi är ett forskningsprojekt som koordineras av Crescer i Portugal, och har utvecklats i partnerskap tillsammans med fyra organisationer

*Crescer är en ideell förening som grundades 2001. Dess huvudsakliga mål är att nå ut till andra, förebygga hälsa och minska skaor, och att stötta människor i utsatta positioner genom projekt för samhällsinterventioner

Vår process

Kvantitativa och kvalitativa forskningsverktyg utvecklades av konsortiet och konsultationer med målgruppen, yrkesverksamma som arbetar med dessa grupper och andra olika intressenter främjades:

0

Frågeformulär

Kvantitativ data samlades in med hjälp av frågeformulären som distibuerats till flyktingar, asylsökande och professionella som arbetar med dessa målgrupper.Totalt fylldes 511 enkäter i av målgruppen nyanlända och 306 av de professionella
0

Fokusgrupper

För att samla in kvalitativ data relaterade till integrationen av flyktingar och asylsökande bjöd varje organisation in tre fokusgrupper: en mrd målgruppen flykringar, en med yrkesverksamma och en tredje med båda grupperna
0

Nationella forum

Goda exempel presenterades/lyftes fram under de nationella forumen, för inbjudna intressenter som arbetar med målgruppen. Portugal, Bulgarien och Sverige anordnade 1 forum vardera. Italien arrangerade 3 nationella forum
0

Goda exempel

Samlades in under projekttiden.

Dessa goda exempel är relaterade till sex huvudkategorier: bostäder, fritid, sysselsättning, utbildning, hälsa och tillhandahållande av information och förebyggande av diskriminering. För verktygslådan valde vi ut 24 metoder

Rekommendationer

Det första året i Portugal var väldigt svårt och vi ville lämna. Efter att MEERU kom, hjälpte teamet oss med alla aspekter av livet här: med dokumenten, stöttade oss psykologiskt, ringde oss, pratade med oss... Det var därför vi stannade i Portugal.

Deltagare i sällskap av MERUU APROXIMA

Jag lärde mig bulgariska genom ett Caritas mentorskapsprogram som kopplade ihop bulgarer med flyktingar och vi hade möten en gång i veckan. Som flykting kan det vara väldigt svårt att hitta möjligheter att få kontakt med bulgarer, så dessa regelbundna möten var verkligen hjälpsamma, men det sker inte i ett steg.

MJ from Syria Refugee in Bulgaria - Owner of small business in Sofia

Det här projektet är som en lantbrukskurs men det är ännu mer, eftersom vi lär oss ett yrke men vi gör det tillsammans. Var och en av oss kommer från ett annat land, så en ger en idé, en annan ger en annan, och så kommer vi fram till den bästa idén, till vad som är bra för oss. För mig är det här projektet väldigt intressant, det är något nytt.

Taraq, 19 År gammal (Bangladesh) Ackompanjerad av PermaCulture

DISCLAIMER
EUROPEISKA KOMMISSIONENS STÖD TILL PRODUKTIONEN AV DENNA PUBLIKATION UTGÖR INTE ETT GODKÄNNANDE AV INNEHÅLLET SOM ENDAST REPETERAR FÖRFATTARNAS Åsikt, OCH KOMMISSIONEN KAN INTE HA ANSVARIG FÖR NÅGON ANVÄNDNING.