Bra Praxis / Inkludering

Inkludering

Fritid och Nätverk 

Namn på den organisation som genomför initiativet/projektet

Skellefteå, Kultur och fritidskontoret inkludering

Land

Sverige

Genomförandenivå

Lokalt

Target Group

Flyktingar

SDG’s

     

Överblick av Projektet

Skellefteå kommun anordnar fritidsaktiviteter för nya flyktingar, bosatta i Skellefteå.

Det är aktiviteter för män, kvinnor, barn och pensionärer. Verksamheten utgår från de lokala förutsättningarna. Tack vare den goda vintern är många av aktiviteterna kopplade till snö. En av nyckelfaktorerna är att utbilda brobyggare och låta dem bli ledare i de olika verksamheterna.

Huvudsakliga Aktiviteter

Utbilda brobyggare från målgruppen att coacha och instruera målgruppen i olika aktiviteter, t.ex. simundervisning, cykelskola – i början inomhus, snowboardskola, bergsklättring etc.; Aktiviteter för barn under sommarlovet.

Mer Information

Hur föddes projektet?

Initiativet föddes för att utveckla integrationen i Skellefteå kommun. När Skellefteå kommun insåg att målgruppen inte hade samma förutsättningar som andra, anlitades en grupp människor för att ta fram en modell där deltagandet i olika aktiviteter skulle öka. Syftet är att ge målgruppen samma färdigheter som andra, så att de kan delta i blandade klasser efter att ha deltagit i vissa integrationsaktiviteter.

Utmaningar i Genomförandet

1. Logistik

Anordna aktiviteter som gör att många kan delta. Välj aktiviteter i närområdet där många i målgruppen bor. Använd de lokala förhållandena.

2. Föräldrar vill inte att deras barn ska delta i aktiviteter

Brobyggarna tar kontakt med föräldrarna för en diskussion.

3.Att nå kvinnor och flickor

Brobyggarna arbetar i skolor, besöker klasser, arbetar med nätverket

Påverkan på flyktingar eller lokalsamhällen?


Simning är en grundläggande färdighet, viktig för individuell säkerhet. Då främjar de andra aktiviteterna också kontakt, självförtroende och nätverkande. Effekten märks också i utvecklingen av språkkunskaper