Bra Praxis / Kompetensverkstaden

Kompetensv-erkstaden

Tillhandahållande av information och förebyggande av diskriminering

Namn på den organisation som genomför initiativet/projektet

Kommunförbundet i Kalmar län

Land

Sverige

Genomförandenivå

Nationellt

Target Group

Flyktingar och Asylsökande

SDG’s

Översikt över Projektet

Kapacitetsuppbyggnad i samarbete mellan den offentliga sektorn och civilsamhället, kopplat till interkulturella skillnader genom dialog.

Projektet resulterade i en plattform – en webbsida med information och en guide för utbildning i interkulturella skillnader. Det är också en utbildningsportal, öppen att använda gratis, med syfte att underlätta möten med målgruppen för att skapa viktig dialog. Plattformen innehåller flera moduler.

Huvudsakliga Aktiviteter

Huvudaktiviteterna i detta projekt är att utbilda yrkesverksamma i interkulturella möten samt sprida plattformen som innehåller en guidebok och viktiga praktiska övningar som är kopplade till interkulturella skillnader.

Mer Information

Hur föddes projektet?

Det var tydligt att många av de som arbetade med målgruppen under ”flyktingkrisen” 2014-2015 inte hade tillräcklig kompetens eller erfarenhet av kulturella skillnader. Det fanns ett stort behov av att utbilda yrkesverksamma i denna fråga. Detta projekt vände perspektivet till att fokusera på de yrkesverksamma som arbetar med målgruppen snarare än på målgruppen.

Utmaningar i Genomförandet

Svårigheter att sprida plattformen

Med hjälp av nätverk och olika sammanhang där yrkesverksamma som arbetar inom integrationsområdet möts.

Påverkan på flyktingar eller lokala samhällsliv ?


Initiativet har lett till: Mindre missförstånd mellan yrkesverksamma och flyktingar; Mer kulturell kompetens på arbetsplatser där olika nationaliteter möts; mindre rasism och främlingsfientlighet.