Bra Praxis / Mentorship Programme

Mentorship Programme

Fritid och Nätverk

Namn på den organisation som genomför initiativet/projektet

Caritas Sofia

Land

Bulgarien

Projekt Datum

2016 – Onwards

Genomförandenivå

Lokalt

Target Group

Flyktingar och Asylsökande och Migranter

SDG’s

Översikt över Projektet

Det mentorskapsprogram som genomförs av ”St. Anna”-integrationscentret för flyktingar och invandrare vid ”Caritas Sofia” bidrar till att uppmuntra kommunikationen mellan människor som har fått internationellt skydd och lokalbefolkningen. Detta bidrar till flyktingars integration i det bulgariska samhället. Programmet är sedan 2016 implementerad inom Caritas och hjälper de människor som har fått internationellt skydd vilka även bor i Sofia. Flyktingar, nyanlända i en ny miljö, behöver någon som hjälper dem – en vän och/eller partner som de kan dela sina problem med, öva det bulgariska språket och spendera tid tillsammans med någon från det lokala samhället.

Huvudsakliga Aktiviteter

Mentorerna går igenom en utbildning i början av programmet, där de lär sig grunderna i mentorskap, effektiv kommunikation, programmets mål, hur man lär ut bulgariska genom konversation och inkludering i lämpliga kulturevenemang.

Mer Information

Påverkan på flyktingar eller lokalsamhällen?

Caritas Mentorship Program hjälper två grupper av människor att förverkliga sina drömmar och att bygga broar mellan dessa människors olika sammanhang. Insatsen ger även förhoppningar och vilja att visa sitt bästa samt tar bort inbillade hinder av fördomar och rädsla.