Bra Praxis / NAD, nätverk, aktivitet, delaktighet

NAD, nätverk, aktivitet, delaktighet

Fritid och Nätverk 

Namn på den organisation som genomför initiativet/projektet

NAD

Land

Sverige

Genomförandenivå

Regionalt

Target Group

Flyktingar

SDG’s

   

Översikt över Projektet

NAD är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommuner från region Skåne och olika NGO:s. Partnerskapet syftar till att hjälpa målgruppen att hitta till sociala kontakter, fritidsaktiviteter och att förbättra sin hälsa. De flesta aktiviteterna samordnas genom partnerskapet och gör det enkelt för flyktingar att få den hjälp de behöver utan att själv tvingas ta kontakt med flera olika aktörer.

Huvudsakliga Aktiviteter

Alla flyktingar ingår i ett 2-årigt etableringsprogram som arrangeras av Arbetsförmedlingen. Programmet innehåller samhällsorientering, Svenska Studier och praktik. Huvudaktiviteten i projektet är att lägga till fritidsaktiviteter i etableringsplanen. Det kräver ett nära samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommuner och frivilligorganisationer.

Mer information

Hur föddes projektet?

Det är uppenbart att fritidsaktiviteter bidrar till välbefinnande, till skapandet av personliga nätverk och till utveckling av språk. Det är tydligt att målgruppen utlandsfödda inte deltar i olika aktiviteter i samma utsträckning som resten av befolkningen. Det var genom denna bakgrund som olika parter insåg det nödvändiga i att samarbeta för att underlätta inkluderingen av målgruppen i samhället.

Utmaningar i genomförandet

1.Svårigheter att hitta samma samarbetsstrategi.

Parterna försöker ha regelbundna möten och försöker förstå varandras situation.

Påverkan på flyktingar eller lokalsamhällen?

Nyckelfaktorn för detta projekt är samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, icke-statliga organisationer och kommunen.

Projektet har förbättrat målgruppens livsvillkor i frågor som rör hälsa, språkkunskaper och mellanmänskliga relationer.