Bra Praxis / PermaCulture: Semi di integrazione

Perma Culture:
semi di integrazione

Sysselsättning 

Namn på den organisation som genomför initiativet/projektet

Consorzio Il Nodo

Land

Italien 

Genomförandenivå

Lokalt

Target Group

Flyktingar och Asylsökande

Mer information

Facebook

Youtube

SDG’s

Översikt över Projektet

PermaCultura är ett yrkeslaboratorium som förenar flyktingar, asylsökande, ensamkommande utländska minderåriga och unga arbetslösa italienska akademiker i en klass på 15 personer. Tillsammans arbetar dessa olika människor med en liten teoretisk del om grunderna för arbete och permakultur, plus en bredare praktisk del av permakultur i en trädgård. Huvudsakliga målet är att överföra verktygen för ett användbart yrke samt föra målgruppen närmare en hållbar planering av ett område.

Huvudsakliga Aktiviteter

PermaCulture är ett professionellt laboratorium som utformats av Il Nodo-konsortiet, i syfte att skapa transversella färdigheter som kan göra det möjligt för mottagare att framgångsrikt möta arbetsplaceringar och kunna bli anställda. 15 personer som består av flyktingar, asylsökande, ensamkommande utländska minderåriga och unga arbetslösa italienska akademiker är tillsammans i en workshop, för att se till att olika kulturer kommer i kontakt och lär sig tillsammans. Laboratoriet är uppdelat i två delar, en teoretisk och en praktisk. Den teoretiska delen varar i 40 timmar under vilken instruktören ger information om arbetet: presentationen av lönespecifikationen, säkerhetsanordningarna, arbetsavtalet, hur man blir företagare, för att kunna kommunicera och förstå arbetsområdet.
Den praktiska delen äger rum i en trädgård, en gammal övergiven rosenträdgård som har förvandlats och återvunnits av mottagarna genom permakulturtekniken. Målet är faktiskt inte bara att lära ut ett användbart yrke som kan utföras i andra sammanhang utanför konsortiets samhällen, utan också att föra målgruppen närmare hållbara planeringstekniker för olika områden. I en skyddad miljö kan målgruppen lära sig de första rudimentära teknikerna för permakultur, arbeta tillsammans, förbättra och lära sig övergripande färdigheter som ska användas på nya områden. Laboratoriet blir en verklig experimentfas som går från läskunnighet till yrkesutbildning, som mottagarna kan få tillgång till med redan inlärda färdigheter och med en god själveffektivitet.

Mer Information

Hur föddes projektet?

PermaKultur är en ny upplevelse. Det kommer från behovet av att omforma den klassiska utbildning som den sicilianska regionen erbjuder flyktingar och asylsökande. Ofta svarar denna typ av utbildning inte mot målgruppens behov eftersom den är för bred när det gäller innehåll och målgruppen inte kan följa den. Dessutom är tiden för mottagande i samhället så pass kort att flyktingarna inte kan slutföra en klassisk utbildning.

Utmaningar i genomförandet

. Hitta en trädgård tillgänglig för permakultur

Marken erbjöds av en religiös församling (nunnor i Buon Pastore)

2. Upprätthålla en hög koncentrationsnivå och teoretiskt lärande

Genom att ändra antalet timmar teoretiska lektioner och införa praktiska permakulturlaboratorier

Påverkan på flyktingar eller lokala samhällsliv ?

Erfarenheten har gjort det möjligt för mottagarna att lära sig grunderna i en ny profession som kan användas i olika sammanhang. Dessutom har laboratoriet gjort det möjligt att uppnå transversella färdigheter som positivt kan påverka den upplevda självförmågan och framgången för framtida arbetslivserfarenheter och praktikplatser.

Den goda praxisens potential kan replikeras ?

Praxisen kan lätt replikeras i olika sammanhang och med tider och former som kan modifieras efter både målgruppens och arbetsmarknadens behov. Det är faktiskt en upplevelse som har utvecklats sedan 2018.

Vittnesmål

"Det här projektet är som en jordbrukskurs men det är ännu mer, för vi lär oss ett yrke men vi gör det tillsammans. Var och en av oss kommer från ett annat land, så en person ger en idé, en annan person ger en annan idé, och så kommer vi fram till den bästa iden, på vad som är bra för oss. För mig är det här projektet väldigt intressant, det är något nytt. I en så heterogen grupp som vår så alla bidrar med något. Om någon inte kommer på en ide kan han hitta nån annan som kan hjälpa till. Vi har fått erfarenhet, och vi kan dra nytta av den i framtiden".
Taraq
Taraq, 19 år (Bangladesh)