Bra Praxis / LAR

LAR

Boende

Namn på den organisation som genomför initiativet/projektet

Förening för att stödja inkludering av invandrare och flyktingar

Land

Portugal

Genomförandenivå

Lokalt

Target Group

Flyktingar

SDG’s

11

Översikt över Projektet

LAR är ett nästa steg för att integrera personer som har slutfört 18 eller 24 månaders mottagningsprogram. Projektet syftar till att välja ut migrantfamiljer med bakgrund från landsbygden och/eller människor som har ett engagemang för migranter, genom att integrera dem i inlandsbyar som riskerar att avbefolkas. LAR ger utsatta familjer ett hem och förser även familjemedlemmarna professionell, pedagogisk och sociokulturell integration.

Huvudsakliga Aktiviteter

Vi erbjuder ett stegvist mottagande, främst inriktat på sociokulturell integration i den lokala miljön, nära samhället och landsbygden. För detta ändamål skapade vi många aktiviteter och projekt för att möjliggöra inkludering därav aktiviteter relaterade till interkulturalitet och generationsöverskridande karaktär.

Vi är också oroade över den äldre generationen av invånarna i Ima. Vi vill ge psykosocialt stöd till lokalsamhällen och uppmuntra till ett aktivt liv för äldre.

På Ima skapar vi ett jordbruksprojekt som ger en medlem av varje familj en omedelbar placering på arbetsmarknaden, för att plantera ett frö till deras framtid i det nya mottagarlandet.

Detta är ett projekt av miljöförnyelse som omfattar en del av produktionen av grönsaker och andra differentierade produkter, som saffran, goji och vinbär. Dessa kommer att produceras och säljas på lokala marknader och grossistförsäljning. Projektet förutser, förutom jordbruksproduktion, ett område för återbeskogning av inhemska träd i regionen och andra fruktträd. I utvecklingen av projektet avser vi att involvera samhället och därmed främja miljöutbildningsaktiviteter.

Samtidigt som detta jordbruksprojekt genomförs kommer LAR att följa andra familjemedlemmars inträde på arbetsmarknaden och stödja dem under hela processen.