Bra Praxis / Support for the Future

Support for the Future

Utbildning 

Namn på organisationen som implementerade initiativet/projektet 

Caritas Sofia

Land

Bulgarien 

Genomförandenivå

Lokalt

Target Group

Flyktingar och asylsökande – Flyktingbarn, ensamkommande

SDG’s

  

   

Överblick av Projektet

Projektet ”Support for the Future” ger stöd till de mest utsatta bland dem som söker internationellt skydd i Bulgarien – ensamkommande flyktingbarn.

Huvudsakliga Aktiviteter

Projektets huvuduppgift är att säkerställa rätten till en barndom, ett värdigt och säkert liv, garantera grundläggande mänskliga rättigheter för de mest utsatta grupperna av flyktingar – de ensamkommande flyktingbarnen.

Projektet tillhandahåller socialt och psykologiskt stöd, hjälp med att få tillgång till olika tjänster, aktiviteter för barns utveckling och icke-formell utbildning. Det innehåller även karriärvägledning och personlig utveckling, aktivt deltagande och kulturell orientering, fritidsaktiviteter, sport och utflykter, workshops för att bygga och tillämpa färdigheter och annat stöd och service. Stöd och motivation för inkludering av flyktingbarn i det bulgariska utbildningssystemet kommer att bedrivas Inom ramen för projektet.

Projektet ”Support for the Future” vid avdelningen ”Migration and Integration” bygger på ”Case Management”-metoden som ett sätt för kommunikation, organisation och samordning mellan de ansvariga experterna inom projektet.

Individuella planer som innehåller mål och prioriteringar i följande aktiviteter – ”Tillgång till tjänster”, ”Barns utveckling och icke-formell utbildning”, ”Karriärvägledning och personlig utveckling”, ”Aktivt deltagande och kulturell orientering” upprättas (3 till 6 månader). Tillvägagångssättet lyfts fram som en god praxis av EURITA-IRC för att arbeta med flyktingar.

Mer information

Hur föddes projektet?

Projektet skapades framgångsrikt mellan Caritas Sofia, som är en ledande flyktinghjälpsorganisationen och Refugee Women’s Council, vilken är en flyktingledd organisation.

Caritas Sofia har lång erfarenhet av att välkomna människor med respekt och förståelse. Här lyssnar våra specialister noggrant på människors förfrågningar, utarbetar individuella integrationsplaner och ger stöd i uppföljningstjänster. Caritas Sofia upprätthåller Centrum för integration av flyktingar och migranter ”S:t Anna”.

”Rådet för flyktingkvinnor i Bulgarien” hjälper flyktingar och asylsökande i processen för framgångsrik anpassning och integration i värdsamhället i Bulgarien. CRWB:s experter arbetar inom områdena ”Social Mediation” och ”Lobbying and Advocacy”. Organisationen organiserar och genomför interna utbildningar för teamet, specifika utbildningar för yrkesverksamma och utvecklar ny påverkansverksamhet för organisationer i enskilda fall.

Inverkan på flyktingar eller det lokala samhället?

Tjänster kommer att tillhandahållas till asylsökande och ensamkommande minderåriga i de säkra zonerna i registrerings- och mottagningscentrumen för Statens flyktingorgan i Sofia och Harmanli, samt i Centrum för integration av flyktingar och migranter ”St. Anna” på Caritas Sofia. Projektverksamheten är en tillgång till tjänster (med särskilt fokus på ensamkommande barn: utarbetande av individuella planer och ärendehantering av ensamkommande barn, remisser, översättning, uppföljning, konsultationer, multidisciplinära falldiskussioner), barns utveckling och informell utbildning med fokus på ensamkommande och minderåriga, karriärvägledning och konsultationer, aktivt deltagande och kulturell orientering.

Är det här projektet applicerbart och går att mäta?

Projektet tar upp behoven hos de mest utsatta bland flyktingarna – de ensamkommande flyktingbarnen med fokus på utveckling av deras integrationsförmåga och framtid. En handläggare har ansvar att samordna och stödja varje individs resa. Handläggaren är ”länken” mellan den skyddssökande, med fokus på ensamkommande barn, och de andra projektexperterna som stödjer deras tillgång till hälsovård, sociala, psykologiska tjänster, icke-formell utbildningsverksamhet. Inte klart och genomarbetat.