Toolkit

Verktygspaketet kommer att samla alla projekt som valts ut som exempel på god praxis för mottagande och inkludering av asylsökande och flyktingar inom områdena bostäder, hälsa, utbildning, sysselsättning och medborgarskap och diskriminering.

Den kommer också att bestå av en guide för yrkesverksamma som arbetar med asylsökande och flyktingar, i syfte att underlätta kopieringen av de projekt som presenteras som god praxis. Det blir därmed ett verktyg riktat till alla som har som mål att få insikter i hur man kan stödja integrationen av flyktingar och asylsökande i sina respektive värdländer.

#Bra Praxis