Bra Praxis / Yalla Trappan

Yalla Trappan

Anställning

Namn på den organisation som genomför initiativet/projektet

Yalla Trappan

Land

Sverige

Genomförandenivå

Lokalt och Nationell

Target Group

Flyktingar och Asylsökande

Mer Information

www.yallatrappan.com

SDG’s

Översikt över Projektet

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerat socialt företag och kvinnokooperativ som drivs av en ideell förening i Rosengård i Malmö. Syftet med Yalla Trappan är att skapa jobb och öka det ekonomiska oberoendet för invandrarkvinnor som står långt från arbetsmarknaden. För närvarande sysselsätter Yalla Trappan 50 personer och tar emot praktikanter för arbetsintroduktion inom tre verksamhetsområden: Café och Cateringtjänster, systudio samt städ- och konferenstjänster.

Huvudsakliga Aktiviteter

Yalla Trappan skapar arbetstillfällen genom att sälja tjänster till både privatpersoner och företag. De arbetar också tillsammans med den offentliga sektorn för att öka antalet invandrarkvinnors inträde på arbetsmarknaden. Det sociala företaget erbjuder olika tjänster som sömnad, städning, restaurang och catering. De samarbetar med textilavdelningen på IKEA, H&M och några andra stora företag.

Mer information

Hur föddes projektet?

Initiativet startade 2009 för att stärka arbetslösa invandrarkvinnor från stadsdelen Rosengård i Malmö stad. De flesta av dem var hemmafruar, lågutbildade och hade en språkbarriär som inte tillät dem att få jobb på den vanliga arbetsmarknaden. Mer än 50 invandrarkvinnor har ett jobb nu och mer än 120 kvinnor har gjort sin praktik i organisationen.

Utmaningar i genomförandet

1. Fler kvinnor som behöver jobb än vad företaget kan erbjuda.

Organisationen försöker hitta mer partnerskap med både privat och offentlig sektor för att skapa fler jobb.

2. Påverkan på flyktingar eller lokala samhällsliv

Kvinnor som arbetar eller praktiserar i det sociala företaget upplever att både deras självförtroende och självkänsla har ökat. De kan tjäna sina egna pengar, betala sina räkningar och ta ett banklån. De upplever att deras psykiska hälsa har ökat kraftigt och de är förebilder för andra kvinnor i grannskapet.

Den goda praxisens potential kan kopieras

Initiativet har visat att sociala företag har en stor roll att spela när det gäller att hjälpa människor som har svårt att komma in på den vanliga arbetsmarknaden. Yalla Trappan har nu öppnat kontor i andra stadsdelar i Malmö stad. Konceptet har spridit sig till mer än 45 kommuner.